14. mei, 2022

Afbrokkeling

Afbrokkeling van dat
wat al eeuwen bestaat.
Een oud systeem waarin
we al duizenden jaren
gevangen zitten.

Niemand in onze wereld
heeft ons daar iets over
verteld, of ons over
geïnformeerd. 

We zijn er altijd van weggeleid.
Afgeleid door mooie woorden,
door leugens en bedrog.

Een vriendin zei ooit tegen mij,
dieren die in de dierentuin
zijn geboren, ervaren het
niet als een gevangenis.
Totdat ze de vrije natuur
ontdekken, pas dan weten
ze dat ze al die tijd gevangen
hebben gezeten.

Ik vind het een mooie vergelijking.
Omdat het in deze tijd steeds
duidelijker wordt dat onze
vrijheid daadwerkelijk wordt
beperkt. Pas nu beginnen we
te zien hoe het oude systeem werkt.

We kunnen het alleen maar zien
omdat we van binnen veranderen.
Omdat er steeds meer mensen
zijn die innerlijk vragen beginnen
te stellen, die hun licht laten schijnen
en zien wat er zich al die tijd
in het duister bevond.

Niet alleen in hun eigen duisternis
maar ook in de duisternis van de wereld.
Nu het zichtbaar wordt
mag je ervan uit gaan dat
het afbrokkelen inmiddels 
is begonnen.

We staan voor een belangrijk
moment in de tijd.
Jouw ziel heeft ervoor gekozen
om op dit moment hier te zijn.
Oude karma stukken worden
opgelost en een ieder kan 
dit anders ervaren.

We moeten over het punt heen
van niet meer terug kunnen
naar hoe het was.
En het oude systeem helpt
ons daar bij.

En als we een keer dat punt
hebben bereikt zal de
oude wereld oplossen.

Het kan voelen als kruipen
door het oog van de naald.
Alsof we voor een afgrond staan
en daar met zijn allen in
zullen vallen.

Maar niets is minder waar.
We zullen vleugels krijgen
van de nieuwe energie.
En zullen ontdekken dat dit
de enige manier was om
het oude systeem te laten
verdwijnen.

Het oude systeem 
valt de afgrond in
en de nieuwe mens 
zal herrijzen.

Lichtflits