12. mei, 2022

Tijd van helen

Een tijd van helen.
Van bewust worden van.
Van je realiseren dat
je ten eerste liefdevol
naar jezelf mag zijn.

Het opruimen 
van de gedachten
die je naar beneden halen.Iedere gedachte is
als een zaadje die je
in jezelf plant.

Onmacht,
niet goed genoeg zijn,
jezelf niet waarderen,
niet geloven in je
eigen capaciteiten 
en inzichten.

De riedels die je
vast hebt gezet en
die zich soms dagelijks
herhalen.

Je bent genoeg,
er is altijd iets in jezelf
wat je kan waarderen,
en je bezit meer kwaliteiten
dan je tot nu toe hebt gedacht.

Geef jezelf 
de ruimte om te helen 
en plant vandaag
een aantal liefdevolle zaadjes
door je te focussen
op het goede in jezelf.

Lichtflits