10. mei, 2022

Emoties en gevoelens vastzetten

Emoties en gevoelens vastzetten

Ergens heb je opgepikt 
dat gevoelens en emoties 
een plek moeten krijgen in je lichaam.
Of je het nou hebt afgekeken 
van ouders, opgepikt hebt 
bij vrienden, school of werk.
Er is ooit een tijd geweest 
dat je hebt begrepen,
dat je het zo moet doen.

En door de jaren heen 
heb je dus energie opgeslagen 
op allerlei verschillende 
plekken in je lichaam.

Vastgelopen energie wil 
graag in beweging komen,
dus op een gegeven moment 
zal je lichaam aangeven dat het 
van die energie af wil komen.
Dat kan zijn door ziekte, 
lichamelijke ongemakken,
het vastlopen in je hoofd.

Loslaten is niets anders 
dan die energie 
niet meer vasthouden.

Het is niet de bedoeling 
om ook maar iets
in je lichaam vast te zetten.

Gevoelens en emoties 
mogen door je heen stromen 
en als je ze hebt gevoeld en gezien,
mogen ze gewoon weer wegstromen.

Spreek met je lichaam 
en zeg het dat alle energieën 
die je hebt vastgezet,
in het verleden, heden en toekomst,
nu in beweging mogen komen.

Ervaar wat loskomt, 
bedank het en laat het stromen.

Lichtflits
Uit het boek: Iets in jou