9. mei, 2022

Tegen beter weten in ?

Tegen beter weten in ?

Blijven geloven in dat
de wereld anders gaat worden.

Dat de liefde een duidelijke
plek gaat krijgen,
omdat de liefde zich al
in de mensen bevindt.

Dat die liefde juist nu
wordt geactiveerd,
door dat wat zichtbaar
wordt in de wereld.

We kunnen zo niet verder
en we zullen zo niet
verder gaan.

Omdat we voelen dat
de liefde die we zijn,
tot uitdrukking wil komen
in alle systemen van 'onliefde'.

Krachtige zielen zullen
rechtop blijven staan,
zullen zich in dienst stellen
van de mensheid.
Omdat ze geroepen worden.
Hun innerlijk wil naar buiten.

Het zijn er veel meer dan
we denken, ze hebben zich
nog lang niet allemaal
laten zien.

Met geduld en in vreugdevolle
afwachting zien ze
wat er in de wereld gebeurt,
ze wachten op het moment
van de innerlijke activering.

Ze groeien er naar toe
en werken proces na proces af.
Pellen laag na laag van
eeuwenoude overtuigingen 
om uit te komen bij hun
liefdevolle kern.
Precies zoals ze met zichzelf
hebben afgesproken.

Les na les wordt geleerd
om het mens zijn 
beter te begrijpen.
Ze begrijpen wat er op
het toneel van de wereld gebeurt.
En doorzien de spelletjes.

Het is niet tegen beter weten in,
het is op basis van hun
innerlijk weten, dat vertelt,
dat er iets fantastisch staat
te gebeuren.

Dat het eindelijk weer zover
zal zijn dat de oude kennis
en wijsheid over en van de
aarde zal worden onthuld.

En van daaruit gaan we verder.

Lichtflits