28. apr, 2022

De andere kant

De andere kant is ook 
altijd aanwezig.

Alles begint in onze binnenwereld
en onze binnenwereld is weer
verbonden met het Universum
of de Kosmos.

Er loopt altijd een lijntje van
jou naar die andere wereld.

In deze tijd komen er ook
vele inzichten binnen,
kan je ineens anders tegen
mensen of zaken aankijken
en je zelfs afvragen waarom
je het niet eerder zo zag.

We zijn aan het groeien,
we zitten in een ontwikkelings fase,
we ont-dekken en ont-wikkelen.

We gaan terug naar een basis eenvoud,
die ons weer terug kan brengen
naar onze diepste kern en
onze wijsheid en kennis.

De wrijving met onze buitenwereld
wordt alleen maar groter 
omdat we innerlijk grote sprongen
aan het maken zijn.

Ons her-inneren waar de mensheid
voor staat en wie we werkelijk zijn
in dit geheel.

Lichtflits