27. apr, 2022

Energetisch in balans

Er zijn altijd mensen geweest 
die de wereld energetisch 
in balans hebben gehouden.

Die niet meevochten met alle strijden 
die gestreden werden, 
maar hun eigen wereld
zo in balans wisten te houden 
dat ze ook daadwerkelijk 
balans in de wereld brachten.

De overtuiging dat als je niet mee strijd 
je geen bijdrage levert is een misvatting.
Het is juist deze overtuiging die strijd 
in je eigen wereld brengt.

We zijn allemaal verschillend 
en hebben allemaal onze eigen taak.

Het feit dat jij vanuit je hart 
ervoor kiest om rustig te blijven, 
geen deel te nemen aan 
de strijd die er is, 
maar steeds in jezelf de 
balans te zoeken, 
te luisteren naar wat jij nodig hebt
is een enorme bijdrage 
aan de energie in de wereld.

Er zijn mensen die 
geroepen worden om te strijden
en ook dat heeft de wereld nu nodig, 
anders zou het er niet zijn.

Als we de situaties 
die spelen in de wereld in een
weegschaal zouden leggen, 
ligt aan de ene kant
de zwaarte van de strijd en 
aan de andere kant de vrede.

Jij weet van binnen aan 
welke kant jij 
je energie mag leggen.
Zodat de weegschaal 
in balans kan blijven.

Het gaat niet over goed of slecht, 
het gaat over frequenties
van energie en hoe die 
in balans mogen komen.

Lichtflits