25. apr, 2022

Mijn eigen leerproces

Mijn eigen leerproces
gaat nog steeds door.
Ik had nooit verwacht
dat ik mijn wereldbeeld
zo bij zou moeten stellen.

Veel van wat ik heb geleerd
over de wereld blijkt toch
niet waar te zijn.
En ik vind het mega interessant
om te ontdekken dat mijn gevoel
mij dat eigenlijk altijd heeft verteld.

Dus in plaats van dat mijn
ontdekkingen me in verwarring
brengen, brengen ze me naar
het vertrouwen in mijn eigen kern.
En juist dat vertrouwen
verstevigt mijn fundament,
wat vervolgens weer van
alles in beweging brengt.

Ik geniet van het proces
van zelf-ontdekking.
Het doet me goed om te
voelen hoe het vertrouwen
in mijn zelf toeneemt.
Hoe ik nog steviger op mijn
eigen benen kom te staan.
En mezelf nog meer
open voor mijn Zelf.

Lichtflits