23. apr, 2022

Schuld

Schuld 

Wanneer je de schuld 
steeds bij een 
ander neerlegt,
verhalen herhaalt 
van lang geleden, 
blijft benoemen 
wat je is aangedaan.

Blijf je die energie 
steeds opnieuw voeden 
en zullen zulke situaties 
zich steeds herhalen.

Totdat je beseft, 
dat jij het steeds bent 
die de ander 
jouw kracht geeft. 

Lichtflits