14. apr, 2022

Bewuste groei

Ik zie geen echte plaatjes
en toch zie ik 
welke informatie
me gegeven wordt.

Wanneer ik stil ben,
buiten wandel,
worden mijn vragen
meestal beantwoord.

Het is een samenspel van
gevoelens, beelden en zinnen.
Kwartje na kwartje valt.
Zo kom ik tot begrip.
Tot mijn innerlijk weten.

Het gebeurde al mijn hele
leven, ik wist vaak zonder
dat ik wist hoe ik het wist.
Een innerlijk systeem dat
me altijd heeft begeleid
en waarin ik nu pas
bewust begin te groeien.

Lichtflits