10. apr, 2022

Opgetild

Je wordt opgetild
de komende weken.
Er komt meer informatie vrij.

Door het licht ontvang
je nieuwe informatie,
krijgt je lichaam nieuwe informatie.

Tegelijkertijd komt door
dat extra licht er steeds meer
duisternis naar boven.

Het zichtbaar worden
van de duisternis is belangrijk
voor de evolutie van de mensheid.

Het bewustzijn speelt hierin
de grootste rol.

Iedereen moet zien wat er
werkelijk gebeurt hier op aarde.
In de diepste duisternis en
in het volste licht.

Alles is altijd in balans.
Dus er is evenveel duisternis
als licht.

Zonder dit inzicht is er geen groei.

De illusie zal als
een zeepbel knappen.
En dan zal duidelijk worden
wat er in de werkelijkheid gebeurt.

Zuiverheid, waarheid, compassie,
medemenselijkheid, liefde en hoop.
al deze energieen zullen nodig zijn
om met deze grote schok om te
kunnen gaan.

Je wordt alvast opgetild 
de komende weken.
Naar een innerlijke plek gebracht
waar je veilig bent.
Waar je overzicht kan houden.
Je weet al wat gaat komen
en je weet dat je hier bent
voor de periode daarna.

Het gaat om je passie,
je talent, je medemenselijkheid.
Want na dit omslagpunt besluiten
we met zijn allen om het anders te doen.

Dan begint er een belangrijk proces
van heling, van transformatie,
van binnenuit.

Luister naar je gevoel.
En laat het licht van de zon toe.
Ze brengt je nieuwe codes.

De komende weken word je
opgetild zodat je naar je
centrum kan tijdens het
doorprikken van je illusie .

Alles wat niet zuiver is
kan niet blijven staan.

Hou je hart open en
open je hoofd voor
nieuwe gedachten.

Niets is wat het lijkt.

Lichtflits