6. apr, 2022

Eigenlijk wist ik dat al

Eigenlijk wist ik dat al.

Een her-innering kan
naar boven komen door iets 
wat iemand anders zegt
of schrijft.

Het voelt als een her-kenning,
het opnieuw leren kennen van.

Je hoort het en je voelt het.

Zo helpen we elkaar in deze
periode waarin we weer
ver-enigd worden met ons
eigen bewustzijn en het
bewust-zijn van de aarde.

Je weet al heel veel,
alleen ben je dat vergeten.
Het vergeten is nu aan het
oplossen.

Lichtflits