6. apr, 2022

Vertrouwd gevoel

Vertrouwd gevoel

Het vasthouden van oude 
gedachten en overtuigingen,
kan je een gevoel van 
veiligheid geven en tegelijkertijd
het gevoel van niet meer op je plek zijn.Dit brengt strijd in jezelf, 
dit brengt je emoties die
je misschien al je hele leven 
met je meedraagt.

Het kan zijn dat de reden 
waarom je hier aan vast
blijft houden, te maken heeft 
met een vertrouwd gevoel.

Ook al is dat gevoel niet positief, 
je weet wat het is omdat het 
al zo lang bij je is en dat kan
een reden zijn waarom 
je het graag bij je wilt houden.

Het kan ook zijn dat je dit 
blijft vasthouden omdat je
onbewust een persoon wilt eren 
waar je veel van houdt.

Je weet dat het niet goed voor je is, 
maar omdat je liefde voor de ander 
zo groot is en je de herinnering 
aan degene vooral vindt in 
de patronen en overtuigingen 
die degene aan je mee heeft gegeven, 
dat het als verraad voelt als
je het los zou laten.

Alsof het vertrouwde vrienden zijn, 
die je misschien niet ondersteunen, 
maar omdat ze al zolang bij je zijn,
haal je er toch een bepaalde zekerheid uit.
Je krijgt immers geen garantie 
voor wat je ervoor terugkrijgt 
wanneer je het loslaat.

In deze tijd komen dit soort 
overtuigingen, oude gedachten
en patronen die je niet meer dienen, 
naar boven.

Ze beginnen te knellen en 
de emoties spelen op.

Het gevoel van in beweging komen, 
klaar te zijn voor verandering 
begint steeds harder te roepen 
en het kan zijn dat je in een soort 
loyaliteit conflict komt.

Blijf je trouw, aan dat wat je 
zogenaamd een zekerheid biedt, 
terwijl je begint te zien dat het 
oude vrienden zijn die je niet 
ondersteunen in je proces.
Of ga je op zoek naar dat 
wat je wel ondersteunt.

En neem je het risico dat je 
misschien even een tijdje 
het gevoel van controle kwijtraakt 
om vervolgens bij overtuigingen 
uit te komen die je,
in alles wie je bent, 
ondersteunen.

Lichtflits
Uit het boek: Eigen Wijsheid
www.lichtflits.com