28. mrt, 2022

Vrije wil en keuze

Vrije wil en keuze

Loslaten om door te kunnen lopen.

De innerlijke groei is volop aan de gang.
En op een bepaalde manier begin
je van binnen te voelen aan welke
lijnen je nog vastzit waardoor
je niet verder kan.Het doorknippen van die lijnen
kan een emotioneel proces zijn.
Ergens wil je wel blijven hangen
vanwege goede oude her-inneringen
en aan de andere kant wordt
de behoefte om jezelf te zijn, 
om verder te groeien, om jezelf
energetisch uit te breiden,
om je denkwereld te vergroten,
steeds groter.

Jezelf uitspreken zonder daarop
te worden afgekeurd of uitgelachen.
Niet iedere keer de confrontatie aangaan,
maar diepgaande gesprekken willen
hebben over alle onderwerpen 
die je bezig houden.
Jezelf willen uiten in alles wie je bent.

De moed begint te komen.
Omdat je hebt ontdekt waar de rem ligt.
Je ziet dat wat gewenst is,
dat wat wordt verwacht,
dat wat wordt afgedwongen
met controle en macht.

En eindelijk stel je jezelf
de vraag of jij daar nog langer
aan mee wil doen zonder
daar zelf voor te kiezen.

Je recht op innerlijke vrijheid
en dus ook je uiterlijke vrijheid
begint in jezelf wakker te worden.

De behoefte om jezelf te zijn en
in vrijheid te mogen spreken
wordt groter en groter.

Niet om een ander pijn te doen
maar meer om je eigen ruimte
in te nemen en te ontdekken 
wie en wat je nog meer bent.

Deze gevoelens horen bij dit proces.
Het is onderdeel van de evolutie
van de mens .

Steeds opnieuw zal je de vraag
voorgeschoteld krijgen:
wie ben ik in deze situatie en
ben ik bereid nog langer mee
te spelen in dit spel.
Of wens ik toch volgens 
de regels van vrijheid en liefde
te leven.

Het instrument van vrije wil en keuze
zal zich steeds vaker aan je laten zien.
Het is een persoonlijke vraag en een
persoonlijke keuze om in vrijheid
te leven.

En het is iets waar de meeste mensen
bang voor zijn.
Niet alleen voor de consequenties
van die keuze maar vooral ook voor
het verantwoordelijk zijn voor die keuze.

Op eigen benen staan,
jezelf durven zijn is niet iets dat
vanzelf gaat, zolang je vastzit
in allerlei lijnen van verwachtingen,
meningen, opdrachten van anderen.
Het is een groeiproces waarin je
leert om eerst eerlijk te zijn naar jezelf
en om op basis daarvan eerlijk te zijn
naar de wereld om je heen.

Je bent hier gekomen om te
leren werken met je instrument
van vrije wil en keuze.
En dat is nog nooit zo
duidelijk geweest als nu.

Lichtflits