25. mrt, 2022

We zijn zelf de bron

Ik zat gisteren op de bank
voor me uit te staren 
en werd me ervan bewust 
dat alles begint vanuit mij.

Vanaf die plek van de bank
keek ik mijn wereld in.
Mijn wereld waarin ik
dagelijks leef.

Niemand in de wereld
zit op dezelfde plek
als waar ik zit op de bank.

Niemand kijkt op dat moment 
vanuit dezelfde plek,
op deze wijze mijn wereld in.

En zo doen we dat allemaal.

We zijn zelf de bron van
het leven dat we leiden.

Lichtflits