24. mrt, 2022

Hoe vaak ?

Hoe vaak ?

Hoe vaak herhaal jij 
het verhaal van situaties
die je raken of die je niet leuk vindt?

Hoe vaak in je hoofd ?
Hoe vaak in je omgeving ?

Des te vaker je een verhaal herhaalt,
des te groter het verhaal wordt.
En wanneer het een verhaal is 
over wat je wordt aangedaan, 
beroof je jezelf van je goede gevoel.

Onze grootste kracht bevindt 
zich in onze aandacht.
Wij zijn het zelf die iedere dag bepalen 
waar we het op richten en 
wat er dan vervolgens 
in onze binnenwereld gebeurt.

We leggen de schuld bij de ander 
terwijl we het zelf zijn die 
energie stoppen in verhalen 
die ons niet ondersteunen 
maar bij iedere herhaling 
een stukje afbreken.

Soms is het goed om 
een verhaal te herhalen,
het is een manier om situaties 
te begrijpen met ons hoofd, 
om duidelijkheid te krijgen 
over welke positie je in kunt nemen 
of om je visie te ontwikkelen.

Maar het eindeloos herhalen 
om de schuld bij iemand neer te leggen 
brengt je helemaal niets.

Geen oplossing, 
geen visie en 
zeker geen goed gevoel.

Lichtflits
Uit het boek: Eigen-Wijsheid