23. mrt, 2022

Golf van emoties

De eerste golf is er
een van emoties.

Woede, agressie, haat,
boosheid, angst, ongeloof,
verdriet.

En wanneer je aanhaakt 
op die emoties en je
reactie daarmee voedt
houd je de golf in stand,
of geef je die door aan
een ander.

Zou je enkel observeren,
voelen wat er innerlijk gebeurt
kan je je emoties uit laten rollen.

En kun je bij de vragen
komen die hieronder spelen.

Waarom wil je het gevecht aangaan ?
Wat maakt je zo boos ?
Waarin zit de angst ?
Wat maakt je zo verdrietig ?
Wat geloof je niet ?

Alleen jij kan daar 
het antwoord op geven.

Een pas op de plaats,
tot 10 tellen, kan je helpen
om duidelijk te krijgen
wie jij bent en waar je staat.

Het geeft je de ruimte
om een energie in een lage
trilling te transformeren
naar een inzicht.

Laat die eerste golf
van emoties uitrollen.
Ga wandelen en neem
je tijd om je positie te bepalen.
En besluit dan of je reageert
of juist niet.

Lichtflits