19. mrt, 2022

Dat is vrijheid

Dat is vrijheid

Een aanval op
het natuurlijke.
Op onze zuiverste kracht,
doet ons er juist 
voor ontwaken.Alles brengt je terug
naar je ware natuur.
En dat is een 
onoverwinnelijke
organische kracht.

Laat je natuur
haar gang gaan.
Het is wonderlijk
eenvoudig.

Je bent goed 
zoals je bent
en je mag het doen
zoals je bent.

Dat is vrijheid.

Lichtflits
Uit het boek: Zoveel meer