12. mrt, 2022

Groei

Devolutie-Revolutie-Evolutie.

Devolutie 
het tegenhouden van groei
of het afbreken van groei

Revolutie 
dat wat de groei tegenhoudt oplossen.Evolutie
vrije groei.

Lichtflits