1. mrt, 2022

Verleden-heden-toekomst

Verleden-heden-toekomst

Verleden-heden-toekomst 
zijn naadloos 
met elkaar verbonden.
Ook al kun je situaties in je 
verleden niet veranderen
je kan wel je visie op 
het verleden veranderen.

Wanneer jij in staat bent om 
te zien wat je hebt geleerd,
wat het je heeft gebracht 
in plaats van wat het je heeft gekost, 
gebeurt er iets wonderlijks….

Je verandert het heden 
en de toekomst.

Daarom is het zo belangrijk 
om nog eens terug te kijken
en een ander verhaal te gaan vertellen, 
om te verschuiven van 
wat je is aangedaan naar 
wat je zichtbaar is gemaakt.

Je verandert zo de trilling 
van je verleden en daarmee
de trilling van het heden en de toekomst.

Iedere keer wanneer jij je 
rot voelt over iets 
wat in het verleden is gebeurd, 
krijg je de kans om je gevoel erover, 
te veranderen.

Wanneer je je gevoel verandert, 
verander je je ervaring in 
je heden en je toekomst.

Wij creëren onze eigen werkelijkheid 
door de bril waarmee we 
naar het leven kijken, en we hebben 
vele brillen om uit te kiezen. 

Waar veel mensen zich 
niet bewust van zijn
is dat ze in het verleden 
een bril hebben opgezet 
die ook het heden kleurt 
en daarmee de toekomst.

Durf eens terug te gaan en 
zie jezelf een andere bril op zetten, 
durf je bewust te worden 
van de gedachten die je toen had 
en welke je zou kunnen vervangen 
door andere, meer ondersteunende 
helpende gedachten.

(Wat je toen dacht denk je nu nog steeds.)

Spijt, schuld, onmacht komen voort 
uit de gedachten die je denkt. 
En brengen je in een gevangenis 
van gevoelens waar je, 
zo lang je ze blijft denken, 
niet uit gaat komen.

Ga terug en kijk nog eens opnieuw, 
gun jezelf het beste,
sluit het voor eens en altijd af 
met je best mogelijke gevoel,
de meest helpende gedachten 
en je zult merken dat dat
je heden zal veranderen.

Misschien niet meteen, 
alhoewel het in deze tijd 
best snel kan gaan. 

Word je bewust van wat je nog steeds
uit het verleden met je meedraagt, 
dat wat je een rot gevoel
geeft is dat wat je opnieuw mag bekijken. 

En neem dan het besluit dat je het 
niet meer als een zware herinnering 
met je mee wilt dragen, 
dat je dat lang genoeg hebt gedaan 
en dat je taak wat dat betreft, 
is volbracht.

Jij bent de schepper 
van je werkelijkheid en mag 
ieder moment bepalen door 
welke bril je naar het leven kijkt.

Dat geldt voor je verleden, 
heden en toekomst.

Lichtflits

Uit het boek: Eigen-wijsheid
www.lichtflits.com