18. feb, 2022

Uitgenodigd door de liefde

Uitgenodigd door de liefde

Hoe ben ik in hemelsnaam
in deze relatie terecht gekomen?
Is iets wat mensen aan het eind
van een relatie kunnen denken.

Hoe kan het dat ik hier, ooit ben ingestapt ?

Het antwoord is eigenlijk simpel,
de liefde heeft je uitgenodigd
zodat je iets over jezelf
te weten zou komen,
wat je anders niet zou leren.

Wees een ieder met wie je
een relatie hebt gehad dankbaar,
vergeef, zie de les en loop door.

De liefde is een sterke
kracht in ieders leven,
en wanneer je wordt uitgenodigd
in een relatie, weet dan,
dat de ander een spiegelbeeld is.
En dat, wanneer je durft te kijken,
je de grootste lessen over jezelf kunt leren.

Wanneer je afscheid neemt,
herinner je dan de liefde
waarmee het begon,
vergeef en sluit af.

Weet dat je bent gegroeid,
nieuwe krachten in jezelf
hebt ontdekt of
oude verhalen hebt uitgespeeld.

De liefde nodigt je uit om je zaken
te her-inneren over jezelf,
en wanneer je je dat hebt her-innerd,
kan het zo zijn, dat je relatie klaar is,
of een andere vorm zal vinden.

Lichtflits
Uit het boek: Iets in jou