15. feb, 2022

Schuld

Schuld 

Wanneer je de schuld steeds bij een ander neerlegt,
verhalen herhaalt van lang geleden, 
blijft benoemen wat je is aangedaan, 
blijf je die energie steeds opnieuw voeden 
en zullen zulke situaties zich steeds herhalen.

Totdat je beseft, dat jij het steeds bent 
die de ander jouw kracht geeft. 


Lichtflits