13. feb, 2022

Individualisme

Welke plek jij inneemt.
Welke energie jij centraal stelt.
Wat jij doet en waarom.
Wie jij bent....

We zijn geneigd om 
individualisme af te keuren,
het weg te zetten als egoïsme.


Maar je moet eerst weten
wie jij bent voordat je je
met een ander oprecht kan verbinden.

We doen het graag andersom.
We laten de ander ons vertellen
wie we zijn, wat te denken
en wat te doen.
En dat gebeurt vaak onbewust.

Je bent een ziel in een lichaam,
verbonden met elkaar vanuit
het geheel.
Je bent hier gekomen om een
individuele uitdrukking te zijn
van de bron, van het geheel.

Via het individualisme,
via je eigen onderzoek mag
je ontdekken wie je werkelijk bent
en wat je ziel deze wereld in wil brengen.

Je mag je eigen grootsheid ontdekken,
je eigen reden van dit bestaan.

De kosmische grap is dat je
via dit eigen pad zal gaan ontdekken
dat het hele universum zich
in jou bevindt en dat je daardoor
weet dat je met alles en iedereen
verbonden bent.

Jij bent een individuele uitdrukking
van de bron energie.

Lichtflits