10. feb, 2022

Natuurlijk leiderschap is organisch

Natuurlijk leiderschap
is organisch leiderschap.

De leiding nemen
over je eigen leven
op een natuurlijke wijze.

Jezelf en de ander 
geen geweld aan doen,
helder en duidelijk zijn
zonder verborgen agenda's.

Luisteren en horen 
wat een ander zegt.
Zien en voelen 
wat er wordt bedoeld.
En met die informatie
het zo vorm geven dat


een ieder daar de vruchten
van plukt.

Gelijkwaardig en liefdevol.
Een natuurlijke leider staat
nooit boven iemand.
Is behulpzaam naar een ieder
zonder zichzelf te vergeten.

Stromen en ontvouwen,
meebewegen zonder het
doel uit het oog te verliezen.

Het is een energie die de
ander de ruimte geeft om
het zelf te ontdekken,
die de ruimte geeft om
met eigen oplossingen te komen,
om creatief te zijn.

Natuurlijk leiderschap is 
organisch, het vormt zich
onderweg op natuurlijke wijze.

Lichtflits