15. jan, 2022

Jouw Zijn

Jouw Zijn

We creëren ieder moment
met onze gedachten,
onze woorden en daden.
We creëren ieder moment
met dat wat in ons is.

We zijn medescheppers
van deze wereld en
ieder levend wezen
schept ieder moment.

Wanneer je de schepper
in jezelf gaat herkennen
en bewust je woorden,
daden en gedachten kiest,
weet dat je een onderdeel bent
van het geheel, en dat jij,
ieder moment, je bijdrage levert.

Begin je te begrijpen dat de
nieuwe wereld onderweg is,
en dat jouw Zijn daar een
essentieel onderdeel van is.

Lichtflits

Uit het boek: Iets in jou.
www lichtflits.com