13. jan, 2022

Wetenschap

Wetenschap onderzoekt
het leven.

Maar wetenschap is niet
het ware leven.

Het echte leven valt niet
te vatten in cijfers, schema's
en conclusies.

Het leven is zoveel meer.

Hou het simpel.
Zeg het zoals het is.
2022

Lichtflits