11. jan, 2022

Nu is waar de liefde ademt

De dag waarin er een
opening ontstaat om naar
een nieuw evenwicht, harmonie
en balans te stappen.

Waarin het oude wordt uitgedaagd
door het nieuwe.
Waarin de hoogste en de laagste
trilling tegenover elkaar staan
en we komen tot een nulpunt.

 



Rumi zei ooit:
Nu is waar de liefde ademt.

Dat moment van nu ligt precies
op het nulpunt, het is een opening
naar een ander bewustzijn.
En het is aan jou of je door deze
opening stapt in liefde.

Nu is waar de liefde ademt.

Lichtflits