6. jan, 2022

Leren en her-inneren

Leren en her-inneren

Leren betekent voor de
meeste mensen ,
gaan van niet weten
naar wel weten door
informatie van buitenaf
net zo lang te herhalen
tot het blijft hangen
in je systeem.
 


Je haalt deze informatie
uit boeken of iemand 
vertelt je dat.
Vervolgens maak je aan het
einde van je leercurve een toets
om te controleren of je het
werkelijk weet of beheerst.

Het spirituele leren gaat over
de informatie van binnenuit.
Je hebt een eigen bibliotheek
waarin alle wijsheid en kennis
aanwezig is die belangrijk is
voor je ziel.

Deze kennis en wijsheid zijn
al in jou, je hebt het geleerd
door ervaringen in al je levens.
In deze bibliotheek liggen
de antwoorden op al je vragen.
Het spirituele leren gaat dus
veel meer over het her-inneren
van wat je al innerlijk weet.

Je verbinding met dit 
innerlijk weten is niet altijd helder.
Het proces van vergeten
treedt bij de meeste mensen op
wanneer ze incarneren in
een lichaam.

Onze manier van leven is niet
gericht op het her-inneren van
wie je werkelijk bent.
Eerder het omgekeerde.
We worden allemaal 
geprogrammeerd
om te denken dat je 
een onbeschreven blad bent
wanneer je wordt geboren.

En dat je pas iemand wordt
wanneer je de informatie
van buitenaf in je opneemt 
die je door herhaling leert.
Van buiten naar binnen dus.

Mensen die wel een open
lijntje hebben met hun innerlijke
bibliotheek voelen, weten
en horen wie ze werkelijk zijn.
En voelen het wanneer de
informatie die van buiten
naar binnen gaat niet overeenkomt
met dat wat ze van binnen weten.
Er ontstaat dan als vanzelf 
een innerlijke opstand.

Meestal krijgen deze 
kinderen en volwassenen 
de stempel eigenwijs.
Wat eigenlijk helemaal terecht is,
ze luisteren naar hun 
eigen innerlijke wijsheid 
die duidelijk aangeeft dat 
het voor hen niet klopt.

Zij leren door zich te her-inneren
wat ze al weten.

Lichtflits