1. jan, 2022

Een lege bladzijde

Een lege bladzijde
zo zie ik het jaar 
dat voor me ligt.

Het mag beschreven
worden met mijn woorden
en daden.

Ik bepaal de kleur, 
de energie en de intentie.
En voel daarin
mijn vrijheid.

Lichtflits