1. jan, 2022

Welkom 2022

In alle stilte
loop ik door het park.
Er waait bijna geen wind.
Het enige dat ik hoor
zijn de vogels die al
volop kwaken, kraaien
en zingen.

De Aalscholver begint
aan zijn vlucht,
wapperend met zijn vleugels
en lopend over het water.
En boven mij vliegen
ganzen in V-vorm.

Ze zijn allemaal al wakker
en begonnen aan de dag.

Deze stilte is het beste begin
van het nieuwe jaar.
En ik ben dankbaar dat
ik dit in alle vroegte
mee mag maken.
 


Ik zet dit gevoel als
basis neer voor 
het komende jaar.
Gedragen in stilte en
dankbaarheid,
in de liefde voor mijn
gevleugelde vrienden
om me heen.

Ik zal het voor me
uit laten stromen,
zodat ik dat kan ontvangen
wat ik nodig heb.

In stilte, in dankbaarheid
en in liefde.

Welkom 2022.

Lichtflits