30. dec, 2021

Blijft wel hangen

Wat belangrijk voor me is
blijft wel aan me hangen.

En alles wat aan me blijft
hangen kan ik samenvoegen
tot 1 geheel waardoor 
mijn verhaal, mijn inzichten
als vanzelf vallen.

Achter mijn denken,
in mijn hart en ook
daar weer achter
spelen mijn werkelijke
verhalen.

Door de eeuwen heen.

Alles wat belangrijk is
voor mijn ziel, blijft wel
aan me hangen en zal
zich uiteindelijk laten zien
in een betekenisvol verhaal.

Lichtflits