18. dec, 2021

Eerlijk zijn

Recht door zee ...
Ik hou ervan.

Eerlijk en duidelijk,
ik hou ervan.

Vooral tegen jezelf.

Niet om jezelf af te kraken,
maar wel om de trilling
van waarheid te voelen.

Liegen tegen jezelf,
alles bij een ander neerleggen
zodat je maar niet aan jezelf
gaat werken, is een strategie
die je nergens gaat brengen.

Het is de bedoeling dat je
een volle cirkel wordt,
met alle gevoelens en emoties.

Alleen wanneer je jezelf 
recht in de spiegel aankijkt,
werkelijk ziet wie je bent,
met je onkundes en je kundes,
loop je je eigen pad.

Vergeef je fouten,
ze waren enkel daar om te leren.
Neem verantwoordelijkheid voor
je eigen daden en gedachten.
En schuif niets van je af.

Iedereen speelt een rol
in dit belangrijke verhaal.
En een ieder mag zijn eigen
weg hierin vinden.

Het afschuiven op een ander
is misschien wel heel makkelijk,
het ontneemt je de verantwoordelijkheid.

Maar als je werkelijk in je eigen
waarheid wil leven, moet je ook
voor ieder deel verantwoordelijk zijn.

Wees gewoon in alles heel
eerlijk naar jezelf.
Al was het maar om in de
trilling van waarheid te komen
die je je ware verhaal zal tonen.

Lichtflits