26. nov, 2021

Nee

Nee, dat wil ik niet.
Ja maar je moet.

Nee dat wil ik niet, dank je wel.
Ja maar je moet.

Nee dat wil ik niet.
Dan krijg je straf.

Nee, ook al krijg ik straf,
ik wil het dan nog steeds niet.
Dan krijg je nog meer straf.
Net zolang tot je het doet.

Nee is nee,
ik wil het niet, 
dus ik doe het niet.

Hebben we niet allemaal
zulke riedels meegemaakt als kind.
Waarin onze nee 
niet werd gehoord,
waar we door straf 
werden gedwongen
het toch te doen, 
toch bij te draaien
en onze nee volledig 
werd verkruimeld ?

Begrijp je nu,
waarom de meeste mensen
hun nee niet eens uitspreken ?
Heeft het ooit zin gehad ?
Was er niet altijd iemand
die jouw nee dwingend 
veranderde in een ja ?

Is het niet zo dat de kinderen
die krachtig bij hun nee bleven
werden buitengesloten, 
de stempel lastig kregen 
en daardoor vaak te maken 
hadden met weerstand ?

Nee is een volledige zin.
Het hoeft geen uitleg.
Je hebt het recht om het
uit te spreken en om volledig
in je nee te gaan staan.

Lichtflits