18. nov, 2021

Vragen die je aan het denken zetten

Het was een zin die
een dominee uitsprak.
Zijn stem en zijn spreken
maakten liefde in me los.

Wat vind ik het toch mooi
als iemand woord na woord
eruit laat stromen met betekenis.
Met vragen die je aan 
het denken zetten.

Hij bedoelde ermee
dat we nu aan het aanhaken zijn
op nieuwe systemen.
En dat daar voorwaarden
aan zitten en digitale snoeren.
En dat als je niet voldoet
aan die voorwaarden dat men
dan de stekker eruit trekt
en je niet meer mee mag doen.
En dat we allemaal bezig zouden
moeten zijn met die voorwaarden
en de vraag of je het kan
verantwoorden aan de hart,
om er in mee te gaan.

Hij nam mij helemaal mee
in zijn speech,
want ik hou van nadenken over.

Uiteindelijk zei hij:
De vraag is wanneer de
stekker eruit wordt getrokken
of God dan nog blijft staan.

In mijn leven is het antwoord
daarop ja.
En dat maakte vrede
en liefde in me los.
Ik hoef niet eens aan te haken,
Ik Ben

Lichtflits