17. nov, 2021

Maak je zacht van binnen

Maak je zacht van binnen.

Het klinkt misschien raar, 
maar voelt het hard of zacht 
bij jou van binnen.

Durf je in al je zachtheid te zijn,
of sta je altijd klaar 
om een aanval af te weren,
jezelf te dwingen om 
over je grenzen te gaan.

Ontspanning heeft te maken 
met zachtheid, vloeibaar zijn, 
met liefde en schoonheid.

Let er vandaag eens op, 
op verschillende
momenten van de dag, 
of het hard of zacht voelt.

En breng jezelf steeds weer 
terug naar je zachtheid.

We denken misschien dat we 
daar lang niet zoveel
mee kunnen bereiken 
als met gespannen zijn.

Maar om ons af te kunnen stemmen 
op onze stroom van welzijn, 
kunnen we het best zo zacht 
en vloeibaar worden 
als stromend water.

Lichtflits