29. okt, 2021

Eigen keuze

Lichtflits is mijn rol
in dit verhaal.
Het is mijn keuze
geweest om
er mee te beginnen.

Om dagelijks met
dat wat ik interessant
vind, bezig te zijn.

En om vrij te zijn
van het programma
van anderen 

Ik wilde spreken met
mijn eigen woorden.
Schrijven over zaken
die mij boeien 

Ik wilde van het
zware gevoel af
om altijd maar aan
bepaalde verwachtingen
te moeten voldoen.

Mijn energie was op
en ik wilde niet langer
net doen alsof.

Lichtflits staat voor
mij voor de vrijheid
om jezelf te zijn.

Om je open te stellen
voor dat wat er is,
maar wat je nog niet
hebt ontdekt.

Voor je bewustzijn 
dat jouw creativiteit, 
dat wat puur uit jou komt,
een prachtig en werkelijk
deel van jou is.

In deze tijd,
in dit deel van het
huidige verhaal,
realiseer ik me
hoe ik me de
afgelopen jaren heb
voorbereid om met deze tijd
om te kunnen gaan.

Ik werd een richting opgeduwd, 
maar ik moest de keuze maken.

Alles loslaten, vertrouwen
en overnieuw beginnen
of met hetzelfde gevoel
doorgaan.

De weerstand op doorgaan
was zo groot dat ik
de moed wel op moest
brengen om los te laten.

Iedere dag een beetje doodgaan 
of iedere dag een beetje beter leven.
Als het er zo staat is
het niet zo moeilijk.

Mijn gevoel werd de basis 
van waaruit ik vertrok.
Ik had geen flauw idee
hoe of wat.
Maar ik maakte de keuze 
om het te doen en ik begon
met een nieuwe rol
in mijn levensverhaal.

Ik heb mijn vrijheid,
ik ben verlost van
het zware gevoel.
Ik spreek met mijn woorden 
en schrijf met mijn hart.

Ik word geboeid door
dat wat er is, maar wat ik
eerder niet zag.

Ik leer iedere dag
en leef overvloedig
op eigen wijze.

Ik straal mezelf
transparant de wereld in, 
ben hulpvaardig
en dankbaar.

En geniet van de wijze
waarop verhalen met
mij worden gedeeld.

Dit is mijn rol in dit verhaal 
en ik heb daar zelf 
voor moeten kiezen
en met hart en ziel 
aan gewerkt.

Lichtflits.