24. okt, 2021

Rust

Rust. 

Pas op de plaats.
Terug naar jezelf,
naar je basis.

Een paar keer diep ademhalen.
Met blote voeten 
op de aarde.

Terug in jezelf.
Je eigen ruimte
innemen.


Je verbinden met
je innerlijke kracht
en je eigen denken.

Adem, sta stil
en rust.

Net zolang tot
je weer terug
bent in jezelf
bij je Zelf.

Lichtflits