18. okt, 2021

Wat denk je zelf

Wat denk je zelf ?

Een vraag die ik graag
aan mijn leerlingen stelde.

Wat denk jij ?
Hoe denk jij dat het zit ?

De meeste leerlingen vinden
dat een lastige vraag.
Vaak zit er een onzekerheid onder.
Ze zijn immers getraind om het
antwoord van een ander
te volgen.

En waarom zou je de moeite
doen om zelf na te denken,
wanneer je weet dat het
perfecte antwoord ergens
in een antwoordenboekje staat.

Waar een kleuter zonder
moeite er een antwoord uitflapt,
durft de puber zich niet
meer uit te spreken.

We hebben het zelfstandig
nadenken zwaar verwaarloosd
in ons onderwijs.

We leren onze kinderen
nauwelijks om tot eigen
conclusies te komen.

En zij die dat wel doen,
vinden we lastig of raar.

Wat denk je zelf ?
Wat denkt je Zelf ?

Lichtflits