13. okt, 2021

Het lijntje en de cirkel

Het lijntje en de cirkel
en het onbegrip.

Het lijntje leeft zonder
bewustzijn van de binnenwereld.
De cirkel leeft met de binnenwereld.

De binnenwereld die het contact
maakt met de intuïtie, die de
ruimte voelt in de spiritualiteit,
die open staat voor de boodschappen
en de tekens, voor een innerlijk
gesprek op een ander level.Het lijntje kan zich daar
geen voorstelling van maken.
Volgt enkel de regels 
en de verwachtingen
en vraagt om goedkeuring.

Een lijntje en een cirkel leven
in een totaal andere wereld,
vanuit een eigen perspectief.

Een cirkel kan een lijntje worden
maar een lijntje kan geen cirkel worden
wanneer men daar niet bewust voor kiest.

Lichtflits