27. sep, 2021

Dader in slachtofferschap

Wanneer een dader in
slachtofferschap duikt
word je als gevoelig mens
uitgedaagd om je helderheid
te behouden.

Want met je grote hart
ben je dan geneigd om
te gaan meeleven en te
vergeten wat er werkelijk
is gebeurd.

Wanneer een dader opzettelijk
in slachtofferschap duikt,
het gebruikt als een techniek,
is dat te voelen.

Vaak laat de tijd ook wel zien
dat er een spel wordt gespeeld
met jouw emoties en gevoelens.
En worden de rollen makkelijk
weer omgedraaid.

Wanneer een dader oprecht is,
erkent wat er is gebeurd en
om vergeving vraagt, 
de tijd laat zien dat er
verandering is in daden en zijn,
dan is slachtofferschap niet nodig.

Wees je ervan bewust dat
slachtofferschap ingezet kan
worden als een techniek
in een spel dat wordt gespeeld.

En dat je dat in verwarring
kan brengen.
Laat die verwarring dan gelden
als een signaal dat je op je
hoede mag zijn.

Lichtflits