12. sep, 2021

Wat is waarheid

Als iets nu duidelijk begint te worden
is het wel de vraag: wat is waarheid.
Wie ben jij, wat denk jij, wat voel jij ?

Alles wat er in de wereld gebeurt,
gebeurt namelijk ook in jou.

Zodra je met je vinger wijst
naar een ander, wijzen er altijd
3 vingers naar jou.

Wie ben je als mens in 
een moeilijke situatie ?
Hoe zit het met het oordelen
en veroordelen.In welke mate heb je de behoefte
om de ander als schuldige 
aan te wijzen ?

Zolang je alles buiten jezelf neerlegt,
geen verantwoordelijkheid neemt
voor je eigen handelen en functioneren,
zal er niets veranderen in je wereld.

Er is een mega spiritueel proces gaande
en het is de bedoeling dat je afstand neemt
van dat wat er in de wereld gebeurt en de
verantwoordelijkheid gaat dragen
voor je eigen functioneren in het geheel.

Het thema is controle en macht.
Een oude energie die al eeuwen
de aarde beheerst. 
Bijna alle systemen zijn hierop gebouwd.

Onzichtbare tralies die de ware kern
van de mensheid onderdrukken
en we zijn er allemaal onderdeel van.

We zitten in een oorlog van informatie
en iedere dag worden we gebombardeerd,
het brein weet inmiddels niet meer
wat te geloven en wat niet.

De emoties worden dagelijks aangewakkerd
en vele mensen lopen rond met een
innerlijke brand.
Een zuchtje wind en ze staan op
ontploffen.

Controle en macht zijn instrumenten van
een lage energie.
Ze ontnemen je de vrijheid van denken,
de vrijheid om te voelen en het recht
om jezelf te zijn.

Zolang jij de verantwoordelijkheid niet
gaat dragen voor deze situatie
zal er niets veranderen.
Niet in jou en niet buiten jou.
Omdat je een gevangene blijft van
degene aan wie jij je macht weggeeft.
Dit is de grote spirituele les.

Je bent een ziel die in vrijheid is geboren, 
iemand met een vrije wil om te kiezen, 
iemand die in staat is om zich 
met je eigen waarheid te verbinden, 
iemand die in ieder moment 
de liefde kan laten spreken,
door simpelweg naar binnen te gaan
en je eigen macht te erkennen.

Jouw hoofd kan daar niet bij,
maar je hart weet.
Je kan de energie van 
controle en macht altijd verlaten.
Je bent in staat je eigen 
innerlijke energie te veranderen.
Het is mogelijk om in het oog van de storm
in innerlijke vrede te blijven.

Zonder oordeel of conclusie
kan je alles in liefde overzien.
Je bent namelijk een wezen
van licht en liefde,
van een onmetelijke kracht.

Maar dat moet je wel eerst
voor jezelf erkennen,
voordat je er optimaal gebruik
van kan maken.

Lichtflits