3. sep, 2021

Oprekken

Het oprekken van je hoofd,
van je innerlijk weten,
van je creativiteit 
en van je vermogen om je
uit te kunnen drukken.

Het verbinden met je eigen wijsheid,
het volgen van je innerlijk kompas.
Het durven spreken met je
eigen woorden op liefdevolle wijze.

Zonder oordeel of veroordeling
volledig jezelf durven zijn.
En leven in het diepe vertrouwen
dat dat precies de reden is
waarom je hier op aarde bent.

Lichtflits