2. sep, 2021

Iets in jou

Van tijd tot tijd
blader ik mijn boekjes nog
eens door.

Vandaag ligt het boekje 
Iets in jou naast me.
Een van mijn favorieten.

Iemand zei ooit eens:
Na dit boekje kan ik 
opnieuw beginnen omdat
ik weer contact kan maken
met dat Iets in mij.

Dat Iets in jou, is je Zelf,
je eigen Spirit waar je 
contact mee kan maken.
Je diepe gevoel van weten,
van overzicht en inzicht.

Op de achterkant staat:

Het is tijd om in je eigen
waarheid te gaan staan.
Je fundament te leggen 
waarop je kan bouwen 
in je leven.
De moed te vatten 
om het op je eigen manier te doen
en om te leren vertrouwen
dat dat iets in jou,
altijd aanwezig is
en jou voorziet van 
alle informatie die je nodig hebt.

Ik heb de tekst geschreven
in 2015, niet wetende welke
tijd zou komen en wat we met
zijn allen mee zouden maken.

Nu ben ik vooral blij dat ik
dat proces ben doorgegaan
en al was uitgekomen bij
dat iets in mij.

Dat ik heb gewerkt aan mijn
fundament, dat ik in mijn
eigen waarheid sta en
de moed hebt gevat om het
op mijn manier te doen.

Deze innerlijke houding
en verbinding
helpen mij enorm om in mijn
eigen kracht te staan
stevig met beide voeten
op de grond.

Lichtflits