28. jul, 2021

Ik neem je niets kwalijk

Ik kan je dingen kwalijk nemen,
en zo de boosheid in me
rond laten zingen.

Maar eerlijk gezegd neem ik
je niets kwalijk, omdat ik
mijn boosheid erken
en het transformeer
naar een andere keuze.

Jij hebt het recht om jij te zijn,
net zoals ik het recht heb
om mij te zijn.

Ik erken dat wat een ander
doet mij kan raken,
maar weet inmiddels ook
dat ik een keuze heb
hoe te reageren.

We kunnen elkaar 
gevangen nemen
in deze energie,
maar we kunnen er ook
voor kiezen elkaar
vrij te laten 
en terug te keren 
naar onze eigen
innerlijke liefdevolle energie.

Ik neem je niets kwalijk,
omdat ik het kwaad
niet in me rond wil laten zingen.
Dan kies ik liever voor
een andere energie.

Lichtflits