23. jul, 2021

Extra duister, extra licht

Extra duister, 
extra licht.

Wortels in de grond,
met blote voeten 
op de aarde,
je rug recht,
je licht aan.

Hoofd omhoog,
schouders naar achteren.

Adem,
maak contact
met de natuur.

Leef je natuur.Vrede,vreugde
innerlijke kalmte
en balans.

Je hart vol liefde.

Jij kan dit.
Ga staan in
je eigen kracht
en straal.

Lichtflits