15. jul, 2021

Uit mijn ritme

Uit mijn ritme.


In het begin voelt
dat altijd ongemakkelijk.
Oude gewoontes 
waar ik aan de
ene kant wel aan
wil voldoen, maar
wat simpelweg niet
lukt omdat zich
iets nieuws wil
aandienen.

Verzetten heeft geen
zin en is ook niet
nodig.

Loslaten en overgeven
brengt je het snelst
naar het nieuwe.

Zeker wanneer je
het vanuit een
goed voelen en een
heldere intentie doet.

Lichtflits.