24. jun, 2021

Volle maan

Volle maan 24 juni 2021
20:40:14 366.936 km
Super volle maan.

Er gebeurt zoveel.
Onze innerlijke caleidoscoop,
neemt in rap tempo steeds
weer nieuwe vormen en
kleuren aan.

Vandaag komt er een einde
aan het eclips seizoen.
Staat Mercurius op het punt
om weer vooruit te gaan lopen.

De volle maan is weer een supermaan,
wat betekent dat ze dicht bij de aarde staat.

Hier ben ik vol in haar licht.
Alles mag beschenen worden
zodat niets meer verborgen blijft.
Niet voor mezelf, niet voor de wereld.

Zouden we dan nu in de 
langverwachte stroming
van waarheid komen ?

Mijn geduld is enorm op de
proef gesteld en ik zit al
tijden in de wachtkamer.
Mijn hoofd heeft kunnen springen
van links naar rechts,
van boven naar onder,
van binnen naar buiten.

Zonder deze wachttijd had ik
mezelf waarschijnlijk al
met allerlei andere zaken
bezig gehouden, maar nu
kwam ik steeds weer terug
bij mezelf.

Hoe ik met zaken omga,
waar ik me persoonlijk laat raken,
waar ik onzeker over ben,
boos en verdrietig.

Onrechtvaardigheid blijft
nog steeds een trigger.
Een instapmoment voor
de achtbaan van gevoelens
en emoties.

Maar ook daarvoor geldt
dat ik in de observatiestand 
kan blijven.
Dat ritje heb ik nu zo vaak gedaan,
ik ken de bochten en de loops
van de baan inmiddels.
En weet, dat als je meebeweegt,
je redelijk zonder al te veel
blauwe plekken weer uit
het karretje kan stappen.

Volle maan vandaag om 20:40.
Gisteravond was ze al duidelijk
aanwezig en voelde ik een
positieve verandering.

Neptunus gaat morgen retrograde
tot 1 december 2021, wat betekent
dat het tijd is om jezelf recht aan
te kijken en niets meer te verbloemen,
te versieren, te verdraaien of te ontkennen.

We kunnen deze tijd gebruiken
om de waarheid in ons leven centraal
te stellen, onze fouten toe te geven,
en dat te veranderen wat al zo lang
niet meer dient.

Als het goed is dan weet je inmiddels
wel waar je staat, het afgelopen
jaar heeft je al laten zien waar het
je ontbreekt aan de moed 
om voor jezelf op te komen,
wat je telkens weer wegveegt of
wanneer je de schuld bij een ander
neerlegt om er maar vanaf te zijn.
Zolang je door blijft draaien
in die cirkel kom je geen stap verder.

Neptunus gaat je helpen
om eerlijk te zijn naar jezelf,
om te ontdekken wat werkelijk
belangrijk voor je is en om de
innerlijke verschuivingen te maken
zodat je op je plek valt.

Deze energie beïnvloedt niet
alleen je persoonlijke wereld
maar ook zeker het collectief,
de gehele mensheid en de wereld.

Ik heb dan ook het gevoel
dat de mensheid en de wereld
op het punt staan 
volledig te veranderen.

Vandaag beginnen we die
periode met een volle maan.

Lichtflits