13. jun, 2021

Een Universele wet

Onderzoek je eigen overtuigingen,
lees altijd je eigen reacties
en vraag je af of je dat het is
wat je wil ervaren in je leven.

Dit is een reactie die ik tegen kwam....

"Ik ben hier alleen maar 
om ongelukkig te zijn 
en tegenslagen te hebben 
en anders niets."

Wees je ervan bewust 
dat het leven je overtuigingen 
zal bevestigen. 

Als je wil dat het anders wordt 
zal je intentie om het leven 
anders te ervaren 
beginnen met de wens 
om het anders te ervaren. 

Tot die tijd blijf je meetrillen 
met de overtuiging die er nu staat 
en zal jij als magneet dat aantrekken. 

Begin de dingen te zien 
waar je dankbaar voor bent, 
hoe klein ook. 

Ieder moment van dankbaarheid 
haalt je uit de trilling waar je nu in zit. 
En als je uit die trilling komt, 
verandert je kijk op de wereld.

" Ik ben hier op aarde om 
vele lessen te leren en het valt 
me niet altijd mee. 
Maar ik vertrouw erop 
dat in alles het goede 
en het ontbreken ervan zit.
Ik doe, iedere keer weer,
mijn best om het goede te ontdekken....." 

Dat zou een eerste stap kunnen zijn. 
Denk steeds beter voelende gedachten. 
Dat betekent dat je kan gaan 
experimenteren met gedachten 
die beter voelen dan die je 
op dat moment denkt.

Alles is altijd in beweging
en er zijn vele frequenties, trillingen,
waarin je kan leven.

Onderzoek je overtuigingen.
En weet wat je uitzendt.
Want wat je uitzendt,
komt naar je terug.

Dat is een Universele wet.

Lichtflits