5. jun, 2021

Tekst

Proces van opruimen
van oude lage trillingen.

Wat er nu in de wereld gebeurt
gaat door alle tijden heen.
26.000 jaar hebben we als mens
in een bepaalde energie geleefd.
En die energie begint nu uit te doven.

We schuiven een nieuw gebied van
de kosmos binnen waardoor we
met het hele systeem, al het Leven,
in een andere trilling komen.

We moeten als mens transformeren,
verandering toe laten staan,
anders kunnen we niet op de aarde
blijven bestaan.

Het mooie is dat de trilling hoger is,
dan die van de afgelopen 26.000 jaar.
Hoe hoger de trilling des te beter het gevoel.
Hoe hoger het bewustzijn, des
te beter contact met alle energieen
in het onzichtbare, 
inclusief je onzichtbare zelf.

Er komt dus echt een andere tijd aan.

Op deze plek in de kosmos,
waar we de komende 26.000 jaar
doorheen bewegen, zullen
we steeds meer wakker worden
voor onze oude waarheden.
Voor onze energetische verbindingen,
voor onze eenheid met alles om ons heen.
Maar voor dat kan gebeuren
moet het oude er uit zodat het
nieuwe er in kan.

De oude energie heeft een veel zwaardere
trilling, des te zwaarder des te moeilijker
het leven op aarde. Schuld, controle en macht,
dader en slachtofferschap.
We hebben er veel door geleerd.
Het karma systeem heeft zijn werk gedaan.
En wordt nu afgerond.

En eigenlijk is dat wat je nu ziet
in de wereld.
Een afronding van het oude.
En het oude zal zich stap voor stap
laten zien en jou de vraag stellen:
Waar sta jij ? Wat voel je hierbij ?
Wat doet het met jou ?
Tot welke conclusie kom je ?
Welke overtuigingen spelen er bij jou?

Echte levensvragen.
Pijnlijke, rauwe levensvragen...
Om het af te sluiten.

Zodat je nieuwe intenties kan zetten.
Intenties voor een nieuwe tijd
waarin dat wat jij wenst voor de wereld,
voor moeder aarde, voor de mensheid,
voor het dieren- en plantenrijk.
Want hiervoor ben jij gekomen.

We zitten in een belangrijke overgang,
we gaan van angst naar liefde.
De vraag is niet of het gaat gebeuren,
de vraag is wanneer.

Al die oude stukken die voorbij komen,
de verdeeldheid, racisme, arm en rijk,
leugens en bedrog, psychologische spelletjes,
censuur, macht en controle, ziektes en
agressie, zijn hele oude energieen die
de mens in zijn macht had.

En ik zeg had, omdat het nu heel
duidelijk is dat we in een ander 
energetisch landschap zijn gekomen.
Macht en de corruptie hebben hun
kracht verloren en zullen daarom niet
langer kunnen blijven bestaan.

Dit is een puur energetisch verhaal.
Wat betekent dat het in de vorm
nog niet zichtbaar is.
Maar dat zal zeker komen.

Ik vertel dit zodat je weet wat
onderweg naar je is.
En dat dat wat in de buitenwereld
gebeurt nodig is zodat de
veranderingen in de mens en dus
in de maatschappij, in de wereld,
plaats kunnen vinden.

Als je nog karma stukken hebt,
en dat hebben we allemaal,
aangezien we ook onderdeel zijn
van het collectief van dit land en van
de wereld, dan kan het niet anders
dan dat er dingen zijn die je diep raken.

Het zijn hele oude verhalen 
die verschillende incarnaties kan raken.
En wanneer je zo'n verhaal opruimt,
er vrede mee krijgt, een nieuwe liefdevolle
intentie erop zet, kan het zo zijn
dat er daarna oude wijsheden in je
opborrelen.

We leven nu op vele levels.
Je hebt je innerlijke en je uiterlijke wereld.
Je wereldse leven, je aardse leven en je
spirituele leven. En in deze energie
kun je veel bewuster op alle plekken
aanwezig zijn.

Er is dus gewoon enorm veel gaande.
Het is onrustig, het tolt en er
worden steeds weer andere vuurtjes
aangestoken.

Weet wat er speelt,
doe steeds een stap achteruit,
neem je gevoelens serieus
en geef jezelf toestemming om
te groeien, om jezelf goed te leren kennen.


Voor deze tijd ben jij hier gekomen.

Lichtflits