13. mei, 2021

De belofte staat

Het oude loslaten zodat 
het nieuwe in je op kan borrelen.

Het afgelopen jaar is 
mij duidelijk geworden
dat de beweging andersom gaat.
Eerst dacht ik dat alles van 
buiten naar binnen gaat,
de hele wereld is immers zo ingericht 
dat dat wat buiten jou is, 
belangrijker is dan dat 
wat binnenin je is.Vele mensen, organisaties, systemen 
vertellen je keer op keer dat je 
je gevoelens aan de kant moet zetten, 
jezelf weg moet drukken 
ten gunste van de buitenwereld.
Het is een van de redenen 
waarom we zoveel zaken
hebben opgespaard van binnen 
want dat is het voorbeeld 
dat je hebt gehad.

We zijn keien geworden in 
het wegdrukken van gevoel.

Niet zo gek want de vorige eeuw 
was een heftige, en ook in de eeuwen 
daarvoor was gevoel niet welkom.
Als je geluk had, had je iemand 
met wie je je gevoelens kon delen 
mocht je de woorden al kunnen vinden.

Want de enige manier om 
gevoelens te delen is nog steeds 
met woorden, maar het omschrijven 
van de kluwen van gevoelens 
is vrij lastig als je de juiste woorden 
niet hebt geleerd of kan vinden.

Daarom spreken we liever 
met boosheid, verdriet, angst, 
schuld en uiten we ons met emoties.
En vaak pas dan wanneer 
de emmer helemaal vol zit.

En nu komen we in een tijd 
waarin de binnenwereld
eindelijk de ruimte krijgt.
Er zijn al veel mensen die mediteren 
om hun eigen binnenwereld te ontdekken 
en via die binnenwereld
verbindingen maken 
met andere werelden.

Dat klinkt misschien raar, 
maar contact maken met
bijvoorbeeld engelen of overleden dierbaren
gaat via de stilte door je binnenwereld.

Voordat je daar kan komen, 
voordat die nieuwe energie 
volledig in je op kan borrelen 
moet je alles wat er nog zit 
aan oude troep opruimen.

Het is net zoals je huis opknappen, 
dan maak je eerst schoon, 
je haalt het oude behang van de muren,
om vervolgens het nieuwe op te plakken.

Je lichaam weet dat de 
nieuwe energie er al is
en doet haar uiterste best 
om zich aan te passen.
De trilling van de energie is al verhoogd.

De oude gevoelens hebben 
een andere lagere trilling,
en komen nu bovendrijven 
omdat de nieuwe energie
ze los heeft gemaakt.

Hoe graag je alles nog 
weg zou willen drukken,
het gaat je niet meer lukken.
Daarom ervaren veel mensen 
nog oude stukken waarvan ze 
dachten dat ze ze niet meer hadden,
of waar ze niet eerder bij stil 
hebben gestaan dat ze het ooit 
in een ver verleden hebben verstopt.
Sommige mensen worden wanhopig 
en ervaren zoveel heftigheid dat ze 
overwegen om er uit te stappen.

Toch wordt er in deze tijd 
een belofte gedaan.
Dat als je er naar kijkt, het voelt 
en nog een keer doorleeft 
en het loslaat het voor altijd 
weg zal blijven.

Want de nieuwe energie 
kan het oude niet meer in stand houden, 
zodra jij je oude herinneringen 
met gevoelens loslaat zal er 
iets nieuws komen in de
ontstane ruimte.

En hoe doe je dat ?
Schrijf het op, 
lees het nog een keer door 
neem afscheid en verbrand het.
Vergeef jezelf, vergeef de ander,
leer je lessen en laat los.

Kijk jezelf aan,
waardeer jezelf
vertrouw op het Leven
en laat vooral de Liefde stromen.

De belofte staat.

Lichtflits