7. mei, 2021

Zolang...

Zolang je blijft denken 
aan oude verhalen van pijn,
houd je de trilling in stand.

Zolang je de oude koeien 
uit de sloot blijft halen,
houd je de trilling in stand.

Pas als je het verhaal omvormt 
naar de les die je eruit haalt 
en daar dankbaar voor kan zijn.
Dan heb je de trilling verhoogt 
en zul je er geen last meer van hebben. Kijk niet achterom, laat je verhalen los,
want je bent niet je verhaal.

Je bent een ziel die een pad volgt 
en onderweg haar lessen leert 
om verder te groeien.

Lichtflits